Учасники

Згідно Статуту Асоціації учасниками Асоціації можуть бути українські юридичні особи, які створені і діють відповідно до законодавства України, а також іноземні підприємства, організації, їх об’єднання, які визнають Статут Асоціації, прагнуть досягти договірної мети діяльності Асоціації і виявили згоду виконувати його вимоги, а також сплачують вступні та членські внески.